De Boerhaven is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de nieuwste inzichten met bewezen effectieve therapieën (evidence-based). 

Binnen de Boerhaven bieden we diverse behandelmethodes aan voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek in Twente. De behandeling vindt bij voorkeur plaats in een groep. Bij de start van de behandeling brengen we in kaart welke problemen je ervaart en welke behandelmethode het best passend is. De behandeling varieert van 1,5 uur tot vier dagen in week. 

De Boerhaven is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de nieuwste inzichten met bewezen effectieve therapieen (evidence-based).
Binnen de Boerhaven bieden we diverse behandelmethodes aan voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek in Twente. De behandeling vindt hij voorkeur plaats in een groep. Bij de start van de behandeling brengen we in kart welke problemen je ervaart en welke behandelmethode het best passend is. De behandelingen vinden van maandag tot en met vrijdag plaats en varieert van 1.5 uur to vier dagen in de week.

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

Schematherapie(SFT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die mensen kan helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen.
Binnen de Boerhaven hebben we behandelaanbod ambulant en klinisch. 

Binnen deze behandeling staat bewustwording van uw handelen, gevoelens en gedrag met name binnen sociale interactie centraal. Vanuit deze bewustwording wordt gewerkt aan verandering.
Het vermogen om te begrjipen waarom je nou juist doet wat je doet of waarom je nou eigenlijk boos bent noemen we mentaliseren. En mentaliseren kun je leren.

ACT-PersoonlijkheidsStoornis (Assertive Community Treatment) is een werkwijze die een multidisciplinair team in staat stelt matwerk te bieden aan mensen met ernsitge psychiatrische problematiek. 
Het hoofddoel van ACT is herstel door middel van behandeling, begeleiding en rehabilitatie in de maatschappij, opdat patiënten met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven in de maatschappij kunnen functioneren.