Ben je cliënt of overweeg je in behandeling te gaan bij de Boerhaven? Dan kun je rekenen op ervaren en deskundige hulpverleners. Op deze pagina lees je meer over de aanmeldprocedure, wachttijden en kosten. 

Als expertise centrum zijn wij ons ervan bewust dat er bij aanmelding hoge nood is voor een behandeling. Wij streven er dan ook naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, door effectiviteit in de behandeling, zonder daarbij tijd en aandacht te verliezen voor de cliënt.

Wanneer je hulp nodigt hebt van Mediant vertrouw je de behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel jijzelf als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. 

De kosten die gelden in de zorg:

Het eigen risico bedraagt in 2021: € 385, tenzij anders afgesproken met de zorgverzekeraar. 

In 2020 bedroeg het eigen risico: € 385, tenzij anders afgesproken met de zorgverzekeraar (vrijwillige max. tot € 885).

Op deze pagina krijg je een kleine impressie van de Boerhaven.

Bekijk afbeeldingen van onder andere de woonkamers en de creatieve ruimtes.