Behandeling

De behandeling bestaat uit klinische psychotherapie op basis van schematherapie en milieutherapie. Overdag volg je de groepsbehandelingen in een kleinere groep. Er zijn drie behandelgroepen van maximaal acht cliënten. Deze drie groepen vormen samen de leefgroep waarmee je vijf dagen samenwoont en leeft. 

In de Boerhaven kliniek werken we met een samenhangend behandelprogramma waarbinnen verschillende hulpverleners zoals psychotherapeut, psychiater, vaktherapeut en sociotherapeut de therapieonderdelen verzorgen.

Groepspsychotherapie
Tweemaal per week komt de therapiegroep met de regiebehandelaar bijeen om te praten over dingen die men meegemaakt heeft. Dit kan gaan over situaties in de leefgroep, in het weekend, maar ook over situatie uit het verleden.

Sociotherapie
De dagelijkse gang van zaken, de hier-en-nu-situatie, en alles wat met het leven en de kliniek te maken heeft, valt onder de sociotherapie. Daartoe behoren ook zaken zoals eten klaarmaken, boodschappen doen, tafeldekken, zorg voor het wasgoed, schoonmaak en afwassen. Daarnaast zijn er nog andere therapieblokken, onder andere die gericht zijn op de voorbereiding en evaluatie op het weekend, de huistherapie, de dagopening en -sluiting en de bijeenkomsten van de leefgroep.

Vaktherapie
Binnen de vaktherapieën worden er oefeningen aangeboden waarin denken, voelen en handelen zich afwisselen. Er is
-Creatief beeldende therapie
  Doel van het werken met klei, verf, houtskool, inkt en dergelijke is het ontwikkelen van een eigen oorspronkelijke vormgeving.
-Dramatherapie
  Doel van deze therapie is op een speelse manier werken aan bewustwording van eigen drijfveren en mogelijkheden.
- Psychomotorische therapie (PMT).
  Door middel van activiteiten en opdrachten leert u het eigen gedrag en het eigen lichaam beter begrijpen.

Ervaringsdeskundige
De ervaringsdeskundige brengt eigen ervaring mee in het werken met de cliënten. De ervaringsdeskundige staat daardoor dichterbij de leefgroep. En kan daardoor een goede mediator zijn tussen cliëntengroep en staf.

Maatschappelijk werk
Voor vragen over maatschappelijke kwesties kun jet terecht voor een gesprek bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is ook aanwezig bij het maatschappij-oriëntatie-Blok (MO-blok). In het MO-blok kunt je met actuele, maatschappelijke, sociale en praktische problemen bezig zijn.

Het sociale klimaat is een belangrijke insteek van de behandeling. Dit sociale klimaat hebben we volgens leefregels opgebouwd zodat het veilig genoeg is om te werken aan jezelf en je vastgelopen patronen, die we schema’s noemen.