informatie voor cliënten

In de kliniek verblijf en leef je intensief samen met 24 medecliënten, vijf dagen per week, in één gebouw. De gemiddelde leeftijd van onze cliënten ligt tussen de 18 en 40 jaar. Klinische psychotherapie is een intensief traject van 9-12 maanden klinische opname, daarom hechten we er veel waarde aan om samen met onze cliënten dit traject goed voor te bespreken.  

Nadat je door een verwijzer aangemeld bent voor opname in onze kliniek krijg je een uitnodiging voor een intake. Samen met jou kijken we dan of een opname passend is, welke verwachtingen er over en weer zijn en bieden we je de mogelijkheid om rond geleid te worden op de afdeling. 

Door op deze manier aandacht te besteden aan het kennismaken en verwachtingen over een weer goed in kaart te brengen, verhogen we de kans op een succesvolle klinische behandeling. 

Na 17.00 biedt de afdeling en de leefgroep plek en gelegenheid om veilig te oefenen in contact met anderen en met nieuw gedrag en vaardigheden.

Deze intensieve 24 uurs behandeling duurt 9 tot 12 maanden en is verdeeld in een viertal fasen. Het klinische behandelprogramma wordt afgebouwd met deeltijdbehandeling gericht op re-integratie als vijfde fase.

Er zijn een aantal andere voorwaarden belangrijk:

• Je moet beschikken over een eigen woonruimte en financiën
• Je kunt een crisis zodanig hanteren dat er geen crisisopname nodig is
• Je hebt een BMI hoger dan 18
• Je bent niet verslaafd zijn aan middelengebruik, alcohol of anderszins
• Er zijn geen redenen voor vrijheid beperkende maatregelen waardoor gedwongen opname nodig is
• Je hebt een gemiddeld intelligentieniveau
• Je spreekt en verstaat de Nederlandse taal voldoende, zodat deelname aan groepstherapie mogelijk is
• Je hoor- en visuele capaciteiten zijn zodanig dat je groepstherapie kunt volgen
• Je bent in staat om je te gedragen volgens de normen en waarden die binnen onze maatschappij gangbaar zijn wat betreft eerlijkheid, oprechtheid en menselijkheid
• Je wilt werken aan- en je inzetten voor het realiseren van je behandeldoelen en het naleven van de afspraken in je behandelplan.

Voor meer informatie kan je hier het PDF bestand openen

Kennismaking na intake

Wanneer je voor behandeling bent doorverwezen naar de kliniek volgt een kennismakingsprocedure die start met een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
De bedoeling van dit gesprek is een wederzijdse kennismaking,zodat wij een eerste indruk van je krijgen, en jij van ons.

De kennismakingsprocedure houdt verder in:

Een rondleiding
Doel van deze rondleiding is om te zien waar je zult worden opgenomen en de sfeer te proeven. Het kan ook dat er mensen zijn opgenomen die je kent. Wij noemen dat kruisverband en zullen bespreken of dit opname in de weg staat.

Motivatiebrief schrijven
In de motivatiebrief schrijft je alles wat je in uw situatie belangrijk vind, waarom je een therapie in de kliniek wilt en wat je met de behandeling wilt bereiken.

Levensverhaal schrijven
Het levensverhaal omvat hooguit vijf bladzijden. In dit verhaal vertel je iets over je jeugd, de sfeer in het gezin waarin je opgroeide, de relaties met anderen, over je school- en werkgeschiedenis en wat voor jou de belangrijkste gebeurtenissen in uw leven zijn. 

Psychologisch onderzoek
Je wordt uitgenodigd om een aantal tests te doen, meestal schriftelijk. Dit onderzoek is voor ons een hulpmiddel waarmee we zicht krijgen op je mogelijkheden en beperkingen voor behandeling bij de kliniek. De uitslag van het onderzoek wordt met je besproken en je krijgt het verslag mee.

Deelname aan psycho educatie
Bij start van de behandeling krijgt je het werkboek Klinische Schematherapie. Tijdens de wachttijd voor opname neemt je deel aan de psychoeducatiebijeenkomsten over schematherapie. In overleg met je regiebehandelaar van de kliniek kan daar van worden afgeweken.

Behandelplan
Bij de start van uw behandeling wordt er samen met je regiebehandelaar het behandelplan opgesteld en ondertekend. Dit plan/contract is de leidraad voor je behandeling. Periodiek bekijken we of het op onderdelen moet worden bijgesteld. Tekenen houdt ook in dat je akkoord gaat met de leefregels van de kliniek en de huisregels van Mediant.

Motivatie
Realiseer je dat dit intensieve klinisch traject niet voor iedereen mogelijk of geschikt is. Deelnemen aan deze vorm van 24 uurs behandeling vraagt immers om motivatie om het anders te willen en continu naar jezelf durven te kijken. Natuurlijk krijg je daar alle hulp en ondersteuning bij van het team en je mede cliënten, maar je zult het uiteindelijk zelf moeten doen en opbrengen. 
Motivatie is nodig om destructieve patronen (schema’s) onder ogen te komen en vervolgens ook te doorbreken. Dat is ook pijnlijk. Zelfreflectie, hulp en troost kunnen toelaten zijn dan belangrijke functies die je echter niet altijd kunt/wilt toelaten door de stress die je kunt ervaren. Je deelname aan de behandeling is vrijwillig. Op zulke momenten moet je over de mogelijkheid en motivatie beschikken om het contact met je groepsgenoten en de staf te behouden, aanwezig te blijven, of te herstellen als het toch komt tot contactbreuk. 

Onder het kopje Link Behandeling leggen we kort uit hoe wij ons therapeutisch klimaat zodanig hebben ingericht dat we deze voorwaarden van motivatie, zelfreflectie, contactherstel en aanwezigheid kunnen borgen.