Klinische schematherapie

Tijdens de behandeling op de kliniek gaan we uit van de therapeutische grondregel: alles wat je denkt, voelt, doet en wilt kan besproken worden in de therapieën en binnen de leefgroep.

De behandeling van je problemen en patronen staat tijdens je verblijf op de kliniek centraal. In de behandeling houden medecliënten en therapeuten je voortdurend een spiegel voor. Hierdoor krijgt je zicht op je patronen van voelen, denken en doen. Hardnekkige patronen die in de loop van je leven zijn ontstaan. Doel van de behandeling is deze patronen blijvend te veranderen. Door te experimenteren met nieuwe patronen doe je nieuwe ervaringen op. Die nieuwe ervaringen kunnen leiden tot blijvende veranderingen in je patronen en in jezelf.


De behandeling op de kliniek richt zich niet zozeer op een snelle uitweg uit de directe problemen, maar meer op een intensieve, langdurige en blijvende aanpak van de problematiek. Soms halen we hierbij zoveel overhoop dat je je in het begin zelfs ‘beroerder’ kunt voelen dan voor de behandeling begon. Belangrijk is dat je zélf iets wilt veranderen en dat je niet komt in opdracht van anderen of door bepaalde omstandigheden. Het gaat erom dat je jezelf waardevol genoeg vindt of gaat vinden om jezelf de behandeling te gunnen.