Wanneer advies voor klinische psychotherapie

Opname op een afdeling voor klinische psychotherapie wordt geadviseerd wanneer


• Er ernstige persoonlijkheidsproblematiek bij je is vastgesteld (we kijken daarbij ook naar de duur van de klachten en welke levensgebieden problemen opleveren);
• Je nauwelijks, moeilijk functioneert in je sociale rollen (denk aan zorg voor gezin, volgen van je opleiding, werken, etc.);
• De problemen thuis, je directe omgeving de klachten en problemen onderhouden en/of mede veroorzaken, waardoor groei/verandering onmogelijk is;
• Er sprake is van een verstoorde hechting in je jeugd je vaak problemen hebt in relaties met anderen en de veiligheid van een klinische milieu (de kliniek) nodig is om beter van psychotherapie te kunnen profiteren
• Er geen goed steunend sociaal netwerk (meer) aanwezig is.
• Als ambulante of deeltijdbehandeling je onvoldoende effect, verbetering of veiligheid biedt.