Bij de Boerhaven zijn we gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen.

Wil je meer weten over wat een persoonlijkheidstoornis is? Klik dan hier voor verdere informatie.

 

Wanneer u gevraagd wordt te beschrijven wie u als mens bent, noemt u zeer waarschijnlijk een aantal persoonlijkheidskenmerken op. U bent bijvoorbeeld heel nauwgezet, volgzaam, ongeduldig of spontaan. Sommige mensen hebben één of meerdere kenmerken die in een zodanig extreme vorm tot uiting komen, dat zij daar zelf, en vaak ook hun omgeving, last van hebben. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet langer goed kan functioneren en dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Er zijn meerdere persoonlijkheidsstoornissen die verdeeld zijn in clusters. Klik voor meer informatie.

Een persoonlijkheidsstoornis hangt sterk samen met je karakter; mensen zeggen vaak dat ze ‘nu eenmaal zo zijn’. We spreken pas van een stoornis, als je al langere tijd op meerdere vlakken problemen ervaart door je starre, afwijkende manier van denken en doen. Het bemoeilijkt de contacten met anderen en belemmert je in je dagelijks leven en je prestaties op werk of school.

Behandeling is de specialistische GGZ vindt bij De Boerhaven via de behandelprogramma's

-GIT-PD (Guideline Informed Treatment - Peronality Disorder)
-MBT (Mentalization Based Treatment
-SFT (Schematherapie)
-ACT-Persoonlijkheidsstoornissen (Assertive Community Treatment

Zie voor verder informatie groepsbehandeling