Oorzaken persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis hangt sterk samen met je karakter; mensen zeggen vaak dat ze ‘nu eenmaal zo zijn’. We spreken pas van een stoornis, als je al langere tijd op meerdere vlakken problemen ervaart door je starre, afwijkende manier van denken en doen. Het bemoeilijkt de contacten met anderen en belemmert je in je dagelijks leven en je prestaties op werk of school.

Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat in de loop van je leven, door de samenloop van omstandigheden. De volgende factoren hebben daar invloed op:

-Biologische; in ons karakter ligt de aanleg voor de ontwikkeling van een stoornis besloten

-Psychologisch: (traumatische) ervaringen en de reactie van anderen hierop kunnen doorwerken in de manier waarop je jezelf en je omgeving beoordeelt

-Sociale: het gezin en de omstandigheden waarin je opgroeit, hebben grote invloed op je ontwikkeling.. biologische sociale en psycholigische factorens