Persoonlijkheidsstoornissen

Wanneer u gevraagd wordt te beschrijven wie u als mens bent, noemt u zeer waarschijnlijk een aantal persoonlijkheidskenmerken op. U bent bijvoorbeeld heel nauwgezet, volgzaam, ongeduldig of spontaan. Sommige mensen hebben één of meerdere kenmerken die in een zodanig extreme vorm tot uiting komen, dat zij daar zelf, en vaak ook hun omgeving, last van hebben. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet langer goed kan functioneren en dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Er zijn meerdere persoonlijkheidsstoornissen die verdeeld zijn in clusters. Klik voor meer informatie.

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het u niet meer lukt om u aan te passen. De aard en ernst van een persoonlijkheidsstoornis kennen sterk verschillen. Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk hun eigen kenmerken en problemen. Uit diagnostiek onderzoek zal blijken met welke stoornis iemand te maken heeft. Hieronder is een overzicht van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen. 

 clusters persoonlijkheidsstoornissen